Journalist Willem Oltmans was een visionair. (Dutch spoken)

Met de 20e ‘verjaardag’ van de valse-vlag-aanslagen van 11 september 2001 in aantocht, is het voor ons zaak, jou zoveel mogelijk nieuwe perpectieven aan te reiken, die je inzicht in deze laffe aanval op onschuldige burgers zal verruimen. Vanzelfsprekend is het nogal wat, om ruimte in je mind te maken, voor een aanslag op eigen volk. En toch is dát precies wat er is gebeurd, dat kan slechts de conclusie zijn, die elk weldenkend mens moet trekken, wanneer hij zich ook maar een beetje verdiept in de achtergronden van de aanslagen.

– click below for PDF –
new nazi cover willem oltmans
De indringende boodschap van Willem Oltmans, over de sluipende fascistische machten in de wereld, die geraffineerd de macht naar zich aan het toetrekken is. (klik voor deze brochure, waar Oltmans in de video over spreekt)

Wanneer dit weldenkende mens, de bewijzen onder ogen krijgt van het verschrikkelijke dubbelspel, de geraffineerde manipulaties van de moordenaars die deze aanslagen organiseerden en orchestreerden. En voor de duidelijkheid: dat was NIET Bin Laden, die met een laptop op schoot, rijdend op een ezeltje in de bergen van Afghanistan, de grote mastermind zou zijn geweest, achter deze aanslagen..!

Er waren in de tijd, dat de WMD werden aangedragen als excuus, ook figuren als Rumsfeld en vooral vice-president Dick Cheny, die Sadam maar al te graag in verband brachten met de 9/11-aanslagen. Maar wat een bewijs voor gruwelijke manipulatie leverden ze daarmee. Valse info, leugens en met een stalen gezicht de levens vernielen van miljoenen mensen, inclusief de meer dan 5000 Amerikaanse soldaten, die sneuvelden in Irak en Afghanistan.

Luister naar journalist Willem Oltmans hieronder, voel mee en trap niet in de valse vraagspelletjes die de journalist hem stelt. Kijk hoe soepel en onbewogen Oltmans zijn eigen visie uit de doeken doet.

Wie was deze Willem Oltmans?
Oltmans werd geboren als zoon van een jurist. Oltmans’ belangrijkste vertrouwelinge was Gertrude Büringh Boekhoudt, die in de jaren vijftig werd Büringh Boekhoudt door de koninklijke familie aangesteld als begeleidster van Beatrix en de andere prinsessen. Oltmans volgde zijn middelbareschoolopleiding aan Het Baarnsch Lyceum en studeerde aan Nijenrode en Yale University. (Dezelfde universiteit waar Skull & Bones als geheim genootschap actief is).

Journalistieke carrière.
In 1953 werkte hij op de buitenlandredactie van het Algemeen Handelsblad en in 1954 ging hij voor United Press werken, om een jaar later over te stappen naar De Telegraaf, als correspondent in Rome. Tegen de zin van de Nederlandse overheid interviewde hij in 1956 president Soekarno van Indonesië, toen deze een bezoek aan Rome bracht. In 1957 bepleitte hij vanuit Jakarta de overdracht van Nieuw-Guinea, waarna hij hiervoor in Nederland als landverrader werd beschouwd.

willem oltmans

Hij kreeg geen werk meer en verhuisde naar de Verenigde Staten. In 1961 zou Oltmans via eenmemorandum aan president Kennedy hebben voorkomen dat Nederland oorlog ging voeren om Nieuw-Guinea. Op zijn advies liet de Amerikaanse regering zich door prins Bernhard voorlichten over de kwestie Nieuw-Guinea. Toen minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns vervolgens in Washington kwam pleiten voor de Nederlandse zaak, zou Luns te verstaan zijn gegeven, door de Kennedy’s, dat Nederland uit Nieuw-Guinea diende te vertrekken.

Sindsdien werd Oltmans door Luns op alle mogelijke manieren tegengewerkt in het uitoefenen van zijn beroep. Na het vertrek van Luns gingen de pesterijen door. Oltmans keerde ten slotte berooid naar Nederland terug en startte hij een jarenlang proces tegen de Nederlandse Staat, dat hij won. In 2000 werd hem, na arbitrage van een commissie, als vergoeding van hem door de Staat toegebrachte schade 8 miljoen gulden belastingvrij uitgekeerd.. Hij had toen jaren in een eenkamerwoning te Amsterdam geleefd van een bijstandsuitkering.

In 1997 nam Theo van Gogh 16 uur beeldmateriaal met hem op, met de bedoeling daaruit een televisieserie te monteren. (Een compilatie van het materiaal werd evenwel pas na hun beider dood uitgezonden.) Hierna vond hij de weg naar Hilversum terug en werd hij een bekende gast in diverse televisieprogramma’s. Vooral de laatste jaren voor zijn dood was hij regelmatig op de Nederlandse televisie te zien.

911 gebrek aan onderzoek

JFK
In 1991 speelde Oltmans een bijrol (baron George de Mohrenschildt) in JFK, de film van de Amerikaanse filmregisseur Oliver Stone over de moord op president Kennedy. Oltmans vermoedde in werkelijkheid dat De Mohrenschildt meer van de moord wist en interviewde hem meerdere malen voordat De Mohrenschildt na een bezoek aan Oltmans in Amsterdam en een gezamenlijk reisje naar Luik dood werd aangetroffen in Florida. De officiële lezing was zelfmoord, maar volgens Oltmans is De Mohrenschildt vermoord.

 

blair apologizing

Oltmans schreef tientallen boeken en hield sinds zijn achtste een dagboek bij, dat onder de noemer Memoires in 76 delen zal worden uitgegeven. Tot aan zijn dood in 2004 bleef hij actief als journalist, dagboekschrijver en commentator. Een jaar voor zijn overlijden begon hij nog met een website, waarop hij al snel dagelijks politiek commentaar plaatste. Oltmans leed al geruime tijd aan kanker en was lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Om de aftakeling en ontluistering die met zijn ziekte gepaard zou gaan voor te zijn, maakte hij met hulp van de NVVE een einde aan zijn leven. Hij overleed op 79-jarige leeftijd in zijn woning te Amsterdam.

Hieronder kun je naar een nooit uitgezonden interview met journalist Willem Oltmans kijken, dat plaatsvond vóór de aanval van de VS op Irak! Waar iedereen er destijds heilig van overtuigd was dat Irak massavernietigingswapens in bezit had, waarschuwde Willem Oltmans als een van de eersten, dat de wereld een oorlog werd in gelogen.

De opvattingen van Oltmans blijken achteraf niets minder dan als ‘visionair’ te kwalificeren, want er werden helemaal geen massavernietigingswapens in Irak gevonden. En kijk eens naar de halfbakken excuses die Blair en Bush maakten, na afloop van de oorlog, over het ontbreken van bewijs voor de aanleiding van de oorlog in Irak.

Het zou gaan om de inlichtingendiensten, die hun werk niet goed gedaan zouden hebben, en met verkeerde info naar de boss Blair en big-boss Bush waren gekomen. Nee, Bush en Blair viel niets te verwijten.

Vrienden voor het leven?
Vrienden voor het leven?

In het interview met Willem Oltmans, wordt de opkomst van Saddam als marionet van de VS, tussen Israël en de VS wordt pijnlijk blootgelegd met historische voorbeelden, pamfletten en studie-materiaal. Kijk naar dit exclusieve interview waar Willem Oltmans als geen ander complexe onderwerpen over 11 september, Al Qaeda, Operation northwoods, de aanval op Irak, Israel’s politiek in het midden oosten met elkaar verbindt.

Het is vooral opmerkelijk dat Oltmans het Zionisme gewoon bij de horens vat en in die zin geen enkele barrière wenst te respecteren. Hij neemt het op voor het Palestijnse volk en maakt de Amerikanen en passant uit voor imperialistische oorlogsmisdadigers, die vergelijkbaar zijn met de fascistische daden van het Hitler-regime..

Let wel,  Wie de hedendaagse problematiek in het Midden Oosten werkelijk wil begrijpen doet er goed aan dit interview helemaal af te kijken. Nog altijd actueel. Met dank aan deze eigenwijze, eigenzinnige, bijzonder intelligente, erudiete en vooral flamboyante man. R.I.P. Willem Oltmans!

You might like

deathbox