New Mexico Gun Grab, FDA’s Approves New Vax, A.I. Boogeyman, + Destroying Some Wokeism – Jordan Sather

https://www.jordansather.com/

SOCIAL & VIDEO PLATFORMS

Twitter ► https://bit.ly/2YjznvL
Telegram ► https://bit.ly/340mAkA
Truth Social ► https://bit.ly/3J2ZYVr
Gab ► http://bit.ly/2vsXCuZ
Substack ► https://jordansather.substack.com/
Livestream Channels ► https://www.jordansather.com/live
Video Channels ► https://www.jordansather.com/channels
Podcasts ► https://www.jordansather.com/listen
My New YouTube Channel ► https://bit.ly/46BNYDB

SUPPORT MY WORK
Buy Some Supps ► https://www.consciousstrength.net/
Locals ► https://jordansather.locals.com/
SubscribeStar ► https://www.subscribestar.com/jordansather
Buy Some Supps ► https://www.consciousstrength.net/
Donate Crypto ► https://cointr.ee/jordansather
Tip Me ► https://www.jordansather.com/donate
Merch ► https://www.jordansather.com/store

You might like

smashleft